Adiabatické chladenie: Spoznajte chladenie budúcnosti!

Zdravý vzduch v kanceláriách či priemyselných halách? Je to možné! Namiesto klimatizačného systému použite dômyselné adiabatické chladenie, ktoré zabezpečí neustály prístup čerstvého prefiltrovaného vzduchu. Aj pracovníci ocenia lepší vzduch pri práci. Čo je to vlastne to adiabatické chladenie?

Čo je adiabatické chladenie

Pri adiabatickom chladení sa vzduch ochladzuje pomocou odparovania vody. Voda si pri odparovaní sa odoberie teplo z okolitého vzduchu, ktorý tým ochladí. Odparená voda naspäť skondenzuje a celý proces sa môže zopakovať.

Práve pre toto čisté riešenie, kedy dochádza k chladeniu vzduchu iba na základe fyzikálnych zákonov môžeme právom zaradiť adiabatické chladenie medzi ekologické a trvalo udržateľné riešenia, čo je v súčasnosti pri klimatickej kríze dôležitým ukazovateľom kvality.

Výhody adiabatického chladenia

Adiabatické chladenie vám poskytne pohodlie, je zdravé, a zvyšuje pracovný výkon vďaka neustálej výmene čerstvého vzduchu v interiéri. Aké sú teda jednotlivé výhody adiabatického chladenia?

  1. Ventilácia vzduchu - frekvencia výmeny ztepleného vydýchaného vzduchu za čerstvý prefiltrovaný vzduch závisí od množstva dostupného vnútorného tepla, preto je vždy optimálna.

  2. Filtrovanie vzduchu - Vonkajší vzduch znečistený výfukovými plynmi či prachom, peľom atď sa vždy prefiltruje pred použitím cez filter

  3. Voľné chladenie - Výhodou adiabatického chladenia je, že v chladnejších mesiacoch využíva teplotný rozdiel medzi interiérovým a exteriérovým vzduchom bez akéhokoľvek ďalšieho chladenia

  4. Rekuperácia - K adiabatickému chladeniu môžete pridať rekuperačný prídavný model a tým získať ekonomicky a ekologicky hospodárne narábanie s teplom, ktoré tak zbytočne neuniká von.

  5. Úspora energie - Adiabatické chladenie dokáže usporiť až 90% elektrickej energie oprooti klasickej klimatizácii. Taktiež energetická účinnosť je až desaťkrát vyššia ako pri klimatizačnom systtéme

Ako funguje adiabatické chladenie

Adiabatické chladenie funguje na jednoduchých fyzikálnych princípoch. Preto je také geniálne, jednoduché a ekologické. Využíva princíp prirodzeného odparovania vody cez chladiace médium - vzduch. Nie sú potrebné žiadne umelé chladiace kvapaliny ako pri bežných klimatizáciách. Horúci vzduch sa proste pri prechode cez vodu ochladí a vodu zohreje.

Technológia adiabatického chladenia je tiež oveľa energeticky úspornejšia ako bežné klimatizačné systémy. Tým, že sa využíva termodynamická rovnováha medzi vodou a vzduchom je energeticky efektívna a zanecháva nízku uhlíkovú stopu, čo je v súčasnosti s ohľadom na klimatickú krízu veľmi dôležité.

Adiabatický chladič vymení vzduch v interiéri aj niekoľkokrát za hodinu bez ohľadu na veľkosť interiéru. Preto sa adiabatické chladenie hodí do veľkých priemyselných hál, skladov, či logistických centier.

Chladenie budúcnosti

V súčasnosti nastáva veľký rozmach logistických centier a priemyselných areálov, v ktorých sa budujú priemyselné haly, výrobné haly, či distribučné centrá. Chladiť tak veľké priestory klimatizáciou by bolo nielen nezdravé, finančne náročné, ale hlavne by to bola ekologická a ekonomická katastrofa. Pri chladení klimatizáciou sa vonkajší vzduch zohrieva, čo je pri súčasnom globálnom otepľovaní veľmi neefektívne.

Adiabatické chladenie tak ponúka riešenie, ktoré je výhodné pre všetky strany. Pre firmy, ktoré budú adiabaticky chladiť svoje priestory, pre pracovníkov, ktorí v takých priestoroch budú pracovať a aj pre prírodu, ktorej sa zíde každé odľahčenie.

Publikované: 17. 02. 2022

Kategória: Praktické tipy

Autor: Alena Čevelová