Prístupné a bezbariérové detské ihriská

Detské ihriská sú už dlhú dobu nesmierne populárnymi a vyhľadávanými miestami zábavy, športovania, učenia i relaxu.

Vďaka svojmu modernému dizajnu a inovatívnym konceptom výstavby držia neustále krok s rýchlo sa meniacimi trendami dnešnej doby.

Výroba detských ihrísk aj ich následná montáž je zakaždým vykonávaná s vysokou odbornosťou a kvalifikáciou.

Ihriská vďaka možnostiam ponúkaných aktivít a rôznorodosti atrakcií spájajú detské svety plné fantázie a kreativity a dávajú im celkom nové rozmery.

Každé dieťa je jedinečné, má osobitú povahu, vnímanie, svoj vlastný pohľad na život. Dôležité je, aby sa mohlo realizovať v tých oblastiach, v ktorých potrebuje rásť, a aby sa jeho talent a schopnosti mohli rozvíjať primeraným spôsobom aj vyhovujúcim tempom.

Obrovským benefitom ihrísk je to, že doplnky na detské ihriská a ich atrakcie môžu byť nastavené tak, aby vyhovovali potrebám každého dieťaťa.

Prístupné ihriská - miesta, ktoré napĺňajú špeciálne potreby dieťaťa

Mnohí dospelí ľudia majú na hru na detských ihriskách nezabudnuteľné spomienky, radi sa k nim vracajú a vedú k návštevám ihrísk aj svoje deti.

Deti všetkých vekových skupín potrebujú možnosti k tomu, aby sa mohli do sýtosti vyblázniť a odreagovať.

Detské ihriská sú miestami so širokým priestorom nielen pre zábavu, ale rozvíjajú tiež motorické schopnosti dieťaťa, sociálnu abilitu, kognitívne a emocionálne zručnosti, nehovoriac o ich blahodarnom vplyve na zdravie.

Každé dieťa potrebuje možnosti sa vyjadriť hravým a kreatívnym spôsobom, tak, aby bolo myslené na jeho skutočné potreby.

Ako prispôsobiť detské ihriská deťom so špeciálnymi potrebami?

Individuálne potreby každého dieťaťa so špeciálnymi potrebami sú rôzne, no na to, aby mohli byť naplnené aj na detských ihriskách, existujú rozmanité spôsoby.

Prístupné detské ihriská sú špeciálne prispôsobené a navrhnuté tak, aby sa na nich mohli hrať aj deti s postihnutím - bezstarostne a bez bariér.

Každý úspešne zrealizovaný projekt na detské ihrisko začína prvotným nápadom a myšlienkou s túžbou ju zhmotniť.

Aby bolo detské ihrisko skutočne prístupné pre deti so špeciálnymi potrebami, je potrebné do jeho plánu výstavby zahrnúť niektoré zásadné doplnky a vybavenie.

Vďaka týmto prvkom sa ihrisko stane bezbariérovým miestom, kde si deti naplno vychutnajú ničím nerušený pôžitok z hry.

Prístupné detské ihriská - hra bez bariér

 • Inštalácia rámp

  Rampy sú dôležité pre uľahčenie presunu detí s obmedzenými možnosťami pohybu, najmä tých, ktoré nechcú či nemôžu využívať prepravné systémy. Na stranách rámp sú zábradlia, ktoré poskytujú pri presune oporu.

 • Bezbariérové zariadenie

  Bezbariérové doplnky a zariadenia pomáhajú deťom na invalidnom vozíku. Poskytujú im oporu, ktorú potrebujú, aby mali ľahší presun, a aby mohli mať čo najväčšiu radosť z hry.

 • Senzorické aktivity

  Senzorické aktivity pomáhajú zrakovo či sluchovo postihnutým deťom využívať pri hrách zmysly. Hmatové hry, hudobné zariadenia, senzorická stimulácia či zmyslové bludiská umožňujú deťom mať z hry i učenia nezabudnuteľné zážitky.

 • Hranie sa na prízemí

  Hranie sa na prízemí je veľmi oslobodzujúce a obohacujúce, pretože deti spája, bez ohľadu na ich schopnosti alebo stupeň vývoja.

 • Prístupné šmykľavky a hojdačky

  Šmykľavky a hojdačky sú pre deti priam esenciálne nevyhnutným vybavením. Prístupné šmykľavky a hojdačky sú navrhnuté a vyrobené tak, aby spĺňali potreby detí so špeciálnymi potrebami a poskytovali im skvelý pocit z bezpečnej hry.

  Špecifické potreby každého dieťaťa

  Detský svet je kúzelným miestom fantázie a predstavivosti, úžasným priestorom bez hraníc.

  Každé dieťa má svoj obraz detského sveta.

  Každé dieťa je osobnosť, individualita, má vlastné predstavy o živote a svoje špecifické potreby, ktoré musia byť naplnené, aby bolo zdravé, spokojné a šťastné.

  A o tom vedia svoje aj detské ihriská, miesta nikdy nekončiacej zábavy a nefalšovanej detskej radosti.

Publikované: 29. 03. 2024

Kategória: Zahrada

Autor: Božena Maříková