Nákladná preprava: Najmodernejšie technológie pre efektívne a bezpečné prepravy tovaru

Nakoľko medzinárodná preprava zohráva kľúčovú úlohu v globálnej ekonomike, spoločnosti sa neustále posúvajú vpred a inovujú sa, aby boli rýchlejšie, spoľahlivejšie a bezpečnejšie. Nákladná preprava nikdy nebola jednoduchšia ako je dnes a najväčší vplyv na to majú najmodernejšie technológie.

Automatizácia a bezpečie v nákladnej preprave

Jeden z najvýraznejších posunov pre prepravu tovarov bola implementácia automatických a autonómnych vozidiel. Vozidlá umožňujú efektívne a spoľahlivo doručovať tovar z jedného miesta na druhé bez potreby ľudskej obsluhy, zatiaľ sa však používajú iba v prístavoch a uzavretých oblastiach, kde nákladná preprava nemôže ohroziť civilistov ani premávku. 

Vozidlá sú vybavené bezpečnostnými senzormi, kamerovými technológiami a umelou inteligenciou, ktoré im umožňujú bezpečnú navigáciu do cieľa a schopnosť reagovať na okolité situácie.

Drony ako súčasť leteckej prepravy

Drony, alebo aj bezpilotné lietajúce zariadenia, sú čoraz viac populárnejšie a stávajú sa bežným nástrojom už aj pri preprave tovarov na vzdialené miesta, z čoho profituje hlavne medzinárodná preprava. Umožňujú rýchle, efektívne a lacné doručovanie, ktoré je bezkonkurenčné v porovnaní s bežnou leteckou prepravou, ktorá si vyžaduje komplexnú logistiku.

Digitalizácia a prepravné platformy uľahčujú prácu

Ďalším posunom v logistike je digitalizácia, čo zaručuje prenos informácii do digitálnej podoby, vďaka tomu je možnosť previesť staré analógové metódy na digitálne a celý logistický proces vybaviť jednoducho, bezpečne a rýchlo bez zbytočných komplikácií.

Prínosom digitalizácie je aj prehľadnosť a nenáročnosť, tým pádom všetky zdĺhavé a časovo náročné úkony dostali novú podobu a logistiku to posunulo na novú úroveň.

Pridanú hodnotu na tom získala aj špedícia, nakoľko prepravné platformy umožňujú lepšie mapovanie a navrhovanie trasy, ponúka vybavenie cestných poplatkov a uľahčuje administratívne náležitosti čím sa znižuje čas strávený na cestách a čas pri plánovaní logistických procesov


Tak isto ako aj na strane dodávateľa je digitalizácia skvelým nástrojom aj pre zákazníkov, ktorí majú možnosť sledovať zásielky v reálnom čase. Znižuje sa tým riziko ukradnutia a teda prináša vyššiu bezpečnosť pri prevoze tovaru počas celého procesu.

Využívanie umelej inteligencie pri optimalizácií

Umelá inteligencia a strojové učenie priniesli do logistiky efektivitu na úrovni najkvalitnejších manažérov, dokážu analyzovať tisícky dát simultánne a predpovedať možné riziká a následne vytvárať optimálne riešenia. 


Skvelým benefitom je nenáročnosť, no zároveň si strojové učenie vyžaduje aj neustálu kontrolu pred chybami a zle vyhodnotenými riešeniami, aby nedošlo k omylu na strane dodávateľa a nespokojnosti klienta.


Základom kvalitnej prepravy a logistiky je predovšetkým správny partner, nakoľko spoločnosti oveľa viac dbajú na kvalitu prepravy a bezpečnosť tovarov, no zároveň sú aj cenovo a časovo výhodnejšie.

Publikované: 31. 08. 2023

Kategória: Praktické tipy

Autor: Ivana Kopicová