Spoznajte Oravu a ľudovú architektúru tamojších dreveníc

Zručnosť a umeleckú zdatnosť slovenského národa možno obdivovať aj dnes. Odkaz našich starých otcov možno vidieť najmä v pamiatkových rezerváciách ľudovej architektúry, v skanzenoch a počas ľudových slávností v malých obciach malebných slovenských regiónov ako Kysuce, Orava, Liptov, Horehronie, Spiš a Šariš.

Ľudovú architektúru na Slovensku charakterizuje nesmierna výrazová rôznorodosť, bohatosť foriem a symbolov na regionálnej úrovni, ktorá je výsledkom pokračujúceho procesu vývoja v minulom tisícročí. Až do polovice 18. storočia, keď väčšinu územia Slovenska pokrývali rozsiahle lesy, prevládala výstavba drevených obytných domov, ktorých sa však do súčasnosti zachovalo pomerne málo. Drevené stavby boli v tomto období hojne využívané na celom severnom území Slovenska a ich využitie siahalo až do okrajového nížinného pásma, kde prevládali zemné domy rôznorodej konštrukcie.

Ubytovanie na Orave ponúka aj krásne dreveničky, ktoré vás vtiahnu niekoľko desaťročí späť. Ak sa vyberiete na dovolenku či predĺžený víkend v tomto malebnom regióne, môžete sa ubytovať v penziónoch či hoteloch. Chaty na Orave sú naozaj skvostné a nájdete ich tu v hojnom počte. Každý si tak môže vybrať jednu podľa svojich predstáv.

Oravské drevenice

Tri kilometre od Zuberca, na Brestovej, je možné navštíviť unikátne Múzeum oravskej dediny. Nachádza sa tu obec s typickými ľudovými stavbami presťahovanými z rôznych regiónov Oravy. Návštevníci tu môžu vidieť všetky druhy stavieb - sedliacke domy, špajzy, drevárne, usadlosti, salaše, senníky a pod. Súčasťou múzea sú aj sakrálne stavby, medzi ktoré patrí drevený kostol, cintorín a zvonica a takisto remeselnícke a plátennícke domy. Môžete si tak pozrieť, ako vyzeralo ubytovanie na Orave v minulosti.

Múzeum je rozdelené do piatich sekcií pre každý jednotlivý región. Dolnooravské trhovisko je príkladom bohatšej stránky regiónu s pomerne veľkými honosnými domami. Súčasťou Mlyna pri potoku je vodný mlyn, píla a valcha so spoločným vodným mechanizmom. Ulička Zamaguria s domami a usadlosťami bohatých a stredne bohatých roľníkov predstavuje typickú štruktúru oravskej dediny. Goralská osada predstavuje najchudobnejšiu časť Oravy ležiacu na juhovýchodných svahoch Oravských Beskýd. Dominantou územia je cintorín s neskorogotickým dreveným kostolom zo Zábreža z 15. storočia, ktorý stojí na vyvýšenom mieste.

Publikované: 28. 02. 2022

Kategória: Praktické tipy

Autor: Alena Čevelová