Ekologická metóda zakladania stavieb – pilot Franki

Táto špeciálna metóda pre zakladanie stavieb má už svoju dlhoročnú tradíciu. Technológia pilot Franki je vhodná najmä na výstavbu hypermarketov, priemyslových a výrobných hál, taktiež obytných budov, polyfunkčních objektov, ale využitie sa nájde aj pri inžienierskych stavbách . Taktiež slúži na zakladanie železničných a diaľničných mostov. Aké sú výhody tejto metódy zakladania stavieb? Oproti iným technológiám pilotáže je moderná technológia pilot Franki skutočne výhodná. V nepriaznivých podmienkach ukazuje svoju výrazne vyššiu únosnosť, vďaka čomu je založenie stavby ekonomicky výhodnejšie. Dokonca, obrovskou výhodou pri použití tejto metódy je aj to, že vyvŕtaná zemina sa nebude musieť nikde odvážať. Práve preto sa táto metóda označuje za ekologickú. Používaním tejto metódy tiež poskytuje vyššiu bezpečnosť, pri dodržaní krytia betónu. Pilot Franki je skutočne výhodná metóda pre hlbinné zakladanie stavieb. Pilóty sa vo všeobecnosti delia na dve hlavné skupiny. Jednou skupinou sú pilóty, ktoré slúžia na roztlačenie zeminy do okolia budúcej pilóty. Druhou skupinou sú vŕtané pilóty, pri kotrých je potrebné zeminu odstrániť z priestoru.

Ako funguje metóda Franki pilot?

Už dlhé roky sa táto metóda prevádza podľa základného princípu. Štrk alebo suchý betón sa plní do časti s názvom pažnica. Nasledujú ľahké údery, po ktorých sa vytvorí zátka. Po jej vytvorení sa pažnica zaráža hlboko do zeme. Po dosiahnutí dostatočnej hĺbky sa táto časť pridrží na lanách a zvýši sa tým pádová výška časti nazvanej baran. To je dôležité pre zátku, ktorá sa týmto spôsobom uvoľní. Po vykonaní päty a drieku sa vloží tzv. armovací kôš, ktorý postupne pridáva betón s minimálním súčiniteľom vody. Stavby na pilotách sú skutočne ohromujúce. Pre vašu firmu však stačí vybrať vhodnú spoločnosť, ktorá sa s výstavbou ľahko popasuje. Základom je výber správnej a výhodnej metódy! Množstvo technológií špeciálneho zakladania v stavebníctve Vám vie ponúknuť mnoho Európskych stavebných.Napr. spoločnosť Stavex Top vie poradiť, ktorá technológia je v danej lokalite, území pri zadaní rôznych parametrov nápomocná k vyriešeniu najoptimálnejšieho, najekonomickejšieho riešenia.

Publikované: 20. 01. 2021 / Aktualizované: 07. 06. 2023

Kategória: Stavba a rekonštrukcia

Autor: Alena Čevelová