Čo je to pasívne chladenie domu?

Prvým spôsobom, ktorým možno chladiť domácnosť, je klimatizácia. Počas leta je to častý spôsob, ako znížiť v domácnosti teplotu na prijateľnú hodnotu. Občas však nie je nutné investovať do klimatizácie. Dom je možné ochladiť aj pasívne, teda riešiť príčinu jeho ohrievania a prehrievaniu predchádzať.

Zamyslite sa nad orientáciou domu

Ak ste vo fáze projektovania, zvážte orientáciu miestností z hľadiska svetových strán. Pre pasívne chladenie domu je výhodná orientácia obytných priestorov na sever. Najmä je dobré na severnú stranu umiestniť spálňu. Pre spánok sú vhodnejšie nižšie teploty ako vo zvyšku interiéru. Veľký vplyv má aj farba fasády a strechy. U fasády je lepšie voliť svetlé farby, to isté platí aj pre strechy. Rozdiel teplôt pri porovnaní čiernej a striebornej strechy je markantný. Obľúbené sú aj tzv. zelené strechy s výsadbou rastlín alebo zatrávnením.

Pomoc hľadajte v prírode

Prvé, čo často stavebníci novostavieb robia, je vyrúbanie väčšiny stromov na pozemku. Následne ich nahradia ihličnany, u ktorých odpadá nutnosť hrabania lístia na jeseň. Nielen, že stromy pasívne chladia dom tým, že ho tienia, ale tie listnaté, mnohonásobne viac z listov odparujú vodu, a tým ochladzujú okolitý vzduch.

Nechajte teplo pred oknami

Najúčinnejší a najrýchlejší spôsob pasívneho chladenia ponúkajú vonkajšie žalúzie. Pri voľbe vonkajšieho tienenia si žalúzie volí až 70 % zákazníkov. Vonkajšie žalúzie môžu zadržať až 94 % tepelnej energie. Je možné ich zapojiť do systému chytrej domácnosti a automaticky tak regulovať vytiahnutie a naklápanie lamiel na každom okne zvlášť.

Publikované: 06. 08. 2020 / Aktualizované: 07. 06. 2023

Kategória: Stavba a rekonštrukcia

Autor: Alena Čevelová